Halal

Halal Travel

Perlancongan Mesra Muslim

Read More
Food & Beverages Halal

Cochineal Adalah Halal

Read More
Business Halal

Elemen bagi Hospital Mesra Muslim

Read More
Business Halal

Muslim-Friendly Hospital (Bahagian II)

Infrastruktur dan Kelengkapan FasilitiHospital Mesra Muslim mestilah mesra kepada setiap penggunanya dengan menyediakan kelengkapan yang dapat memberikan keselesaan dalam melaksanakan kewajipan harian. Seperti penyediaan ruang solat buat pesakit, tempat yang bersih, spray botol untuk keperluan berwuduk, penyediaan debu untuk bertayamum, perletakan arah kiblat dan lain-lain. Pematuhan Syariah dan EtikaBagi memenuhi keperluan pematuhan Syariah, sesebuah hospital […]

Read More
Business Halal

Muslim-Friendly Hospital (Bahagian I)

Keinginan mendapatkan perkhidmatan kesihatan di hospital bukanlah sesuatu yang asing bagi sesuatu komuniti. Bahkan, terdapat pelbagai usaha bagi mewujudkan kepatuhan Syariah dalam pelbagai aspek. Hospital Mesra Muslim adalah satu servis dalam bidang penjagaan kesihatan (healthcare services) yang mampu dilaksanakan menurut prinsip-prinsip Syariah serta lunas agama Islam yang dipelajari. Elemen –Elemen Penting dalam Mewujudkan Hospital Mesra […]

Read More
Halal

Semakan Status Halal JAKIM

Read More
Economy Halal

Logo Halal Antarabangsa Yang Diiktiraf JAKIM

Read More
Business Economy Halal

Agensi-agensi yang Terlibat dalam Industri Halal (Bahagian III)

6. Jabatan Kastam Di Raja Malaysia (KDRM) Pihak KDRM memainkan peranan dalam penguatkuasaan Halal sebagai satu ‘cross border agency’ bagi kemasukan barang-barang ke Malaysia dari luar negara dan sebaliknya dimana ia menjalankan tugas-tugas bersama jabatan lain seperti Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan JAKIM sendiri. JAKIM dan KDRM bekerjsama dalam pengendalian tugas-tugas yang berkaitan di pelabuhan. Contohnya […]

Read More
Business Economy Halal

Skim Pensijilan Halal Malaysia

Read More
Business Economy Halal

Agensi-agensi yang Terlibat dalam Industri Halal (Bahagian II)

3. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Selain daripada terlibat dalam pentauliahan badan Islam luar negara, KKM turut memainkan peranan untuk mengesahkan keselamatan produk makanan, suplemen dan juga perubatan. Oleh itu, sebarang produk makanan dan suplemen kesihatan, boleh dipertimbangkan untuk pensijilan halal hanya setelah mendapat pengesahan daripada KKM. 4. Biro Kawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK) Institusi ini berperanan […]

Read More