Muslim-Friendly Hospital (Bahagian II)

  1. Infrastruktur dan Kelengkapan Fasiliti

    Hospital Mesra Muslim mestilah mesra kepada setiap penggunanya dengan menyediakan kelengkapan yang dapat memberikan keselesaan dalam melaksanakan kewajipan harian. Seperti penyediaan ruang solat buat pesakit, tempat yang bersih, spray botol untuk keperluan berwuduk, penyediaan debu untuk bertayamum, perletakan arah kiblat dan lain-lain.

  2. Pematuhan Syariah dan Etika

    Bagi memenuhi keperluan pematuhan Syariah, sesebuah hospital perlu mengambilkira isu-isu Syariah yang berkait tentang soal etika, seperti kegusaran pesakit menurut sudut penjagaan aurat atau anggota badan yang perlu ditutupi mengikut ajaran islam, ikhtilat iaitu percampuran dengan yang bukan mahram, dan juga sumber kewangan yang berkaitan serta hak menyuarakan pandangan dan kebajikan setiap pekerja perlu diambil kira secara mutual consultation dalam mewujudkan kestabilan dan keharmonian di sesebuah hospital.

RUJUKAN

  1. Jurnal Halal JAKIM
  2. Muslim-FriendlyHospitalFramework, Dr. Mohammad Aizat Jamaludin, Dr. Betania Kartika, Dr. Mohd Anuar Ramli & Muhammad Hazrul Hamzah
  3. https://muftiwp.gov.my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3637-al-kafi-1345-penggunaan-bahan-yang-haram-dalam-per

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Halal Travel

Perlancongan Mesra Muslim

Read More
Food & Beverages Halal

Cochineal Adalah Halal

Read More
Business Economy

Halal & Haram dalam Perniagaan

Read More